כתיבת שיטת המחקר

סטודנט!
מעוניין לקבל הצעת מחיר
לעבודה אקדמית? חייג עכשיו!
073-3742-714
או השאר פרטים

כתיבת שיטת המחקר

* פרק השיטה הוא אחד מבין הפרקים המורכבים ביותר בכתיבת עבודות סמינריוניות ודורש מהכותב ידע מעמיק בשיטות מחקר כמותיות או איכותניות. בין היתר, מטרת פרק זה לספק לקורא רקע לגבי האופן בו בוצע המחקר. בנוסף, אחת המטרות החשובות של פרק זה הוא לספק דרך בה יהיה ניתן לשחזר את המחקר באופן בו ביצענו אותו.

פרק השיטה נחלק לארבעת
הפרקים הבאים:
1. משתתפי המחקר
2. כלי המחקר
3. מערך המחקר
4. הליך המחקר

כתיבת שיטת המחקר
* משתתפי המחקר
על תת הפרק "משתתפים" בעבודת הסמינריון להתייחס לאלמנטים הבאים:
•​ הגדרת אוכלוסיית המחקר.
•​ הגדרת מסגרת הדגימה.
•​ שיטת דגימת המשתתפים (הסתברותית \ לא הסתברותית). פירוט הרציונאל בבחירת שיטת הדגימה ורמת התוקף החיצוני של המחקר (היכולת להשליך את ממצאי המחקר על האוכלוסייה בהינתן שיטת הדגימה של משתתפי המחקר). מספר המשתתפים במחקר, מספר נשים וגברים ונתוני סטטיסטיקה תיאורית (ממוצע, סטיית תקן). פירוט המשתנים הסוציו – דמוגרפים שנמדדו במחקר.

בהמשך הפרק נציג טבלה שתרכז נתונים דמוגרפים לגבי משתתפי המחקר:

לוח 1. מאפייני המדגם – נתוני סטטיסטיקה תיאורית של משתתפי המחקר

* כלי המחקר
במסגרת תת הפרק "כלי המחקר" יש לתאר את כלי המדידה באמצעותו אספתם את נתוני המחקר (תצפית; שאלוני דיווח עצמי; סקר אינטרנט; ראיונות; מטה אנליזה וכדומה). הכלי הנפוץ ביותר במחקרים כמותיים הוא שאלוני דיווח עצמי. במסגרת תיאור השאלון עליכם להתייחס לאלמנטים הבאים:

בכל אחד ממשתני המחקר התלויים והבלתי תלויים, על איזה שאלון התבססתם?
• מי החוקר שבנה את השאלון?
• מה רמת מהימנות השאלון (כפי שנמצאה במחקר הנוכחי ומחבר השאלון)?
• מהו הסולם בו נמדדו המשתנים? (לרוב נע בין 1 עד 5)
• יש לספק דוגמה למספר פריטים מהשאלון
• כיצד חושב ציונו של כל משתתף בכל אחד מהמשתנים?
• האם ציון גבוה משקף רמה גבוהה באותו משתנה נמדד או רמה נמוכה?

* מערך מחקר
אופן הכתיבה והתוכן של פרק מערך המחקר תלוי בסוג מערך המחקר בו בחרתם. ישנם מספר סוגים של מערכי מחקר, ביניהם, מערכי מחקר מתאמיים, תצפיתיים, דמויי ניסוי, מערך מחקר ניסויי קלאסי וכדומה. היכולת שלכם להסיק קשר סיבתי קשורה באופן ישיר לסוג מערך המחקר בו בחרתם. במערכי מחקר מתאמיים יכולת ההסקה הסיבתית נמוכה, במערכי מחקר דמויי ניסוי יכולתנו להסיק קשר סיבתי גבוהה יותר, ואילו במערכי מחקר ניסויים יכולת ההסקה הסיבתית היא הגבוהה מכולם.

ככלל, במערך המחקר תציינו את תכנית המחקר שלכם, כיצד אתם מתכננים לבחון את השערות המחקר שלכם? מהם המשתנים הבלתי תלויים במחקר? מהם המשתנים התלויים? מהי ההגדרה האופרציונאלית של משתני המחקר? בין אילו קבוצות תערכו השוואה? כיצד המשתתפים יוקצו לקבוצות? באופן רנדומאלי? באופן לא רנדומאלי? האם אתם מתכננים לבחון הבדלים בין קבוצות או קשר בין מבחנים? באמצעות איזה מבחן סטטיסטי אתם מתכננים לבחון את השערות המחקר שלכם?

* הליך מחקר
במסגרת תת פרק כלי המחקר בכתיבת עבודת סמינריון עליכם לתאר באופן כרונולוגי את כל שלבי המחקר – מה החוקר עשה ואיך עשה זאת? מה משתתפי המחקר עברו מרגע דגימתם למחקר ועד תום המחקר? המידע אותו תפרטו במסגרת הליך המחקר קשור באופן ישיר לשיטת איסוף הנתונים ומערך המחקר. הרי, הליך המחקר אותו עוברים המשתתפים שונה בצורה משמעותית בין מחקר בו הופץ סקר שאלוני דיווח עצמי לבין מחקר בו נערכו ראיונות או תצפיות. באופן דומה, הליך המחקר שעוברים המשתתפים שונה באופן מהותי בין מחקר בו נערך שימוש במערך מחקר ניסויי (יישום מניפולציה, חלוקה רנדומאלית לקבוצות…) לבין מערך מחקר דמוי ניסוי או מערך מחקר מתאמי. בכל אופן, במסגרת תת פרק זה יש להתייחס להיבטים הבאים:

• מתי נערך המחקר והיכן?
• כיצד תפעלתם את שיטת איסוף הנתונים (כיצד הפצתם את השאלונים? היכן וכיצד ערכתם את התצפית? היכן וכיצד ראיינתם הנבדקים?).
• מה מסרתם למשתתפים טרם מילוי השאלון? טרם ביצוע התצפית? טרם ביצוע הראיון?
• האם פירטתם למשתתפים באיזה נושא עוסק המחקר? האם הובטחה להם אנונימיות?
• באילו פרקטיקות נקטתם על מנת לשמור על אנונימיות המשתתפים?
• אילו הנחיות ניתנו למשתתפים?
• במידה והמשתתפים חולקו לקבוצות – כיצד חלקתם אותם? באופן רנדומאלי? באופן לא רנדומאלי?
• מה התהליך שעברה כל אחת מקבוצות המחקר?
• האם מסרתם למשתתפים את כתובת המייל כדי שיוכלו ליצור עמכם קשר לאחר המחקר ולהתעניין בממצאיו?
• האם המשתתפים תוגמלו או שהשתתפו במחקר על בסיס התנדבותי?

* התוכן המופיע להלן מוגן בחוק זכויות יוצרים, העתקת תוכן זה, או חלקים ממנו, ללא רשות מנהל האתר אסורה בהחלט.