סטודנט!
מעוניין לקבל הצעת מחיר
לעבודה אקדמית? חייג עכשיו!
073-3742-714
או השאר פרטים

מבוא

בדומה לתקציר, מבוא מסכם עבור הקורא את עיקרי עבודת הסמינריון, אך בצורה מפורטת יותר. לכן, בראש ובראשונה מומלץ לכתוב את סקירת הספרות, לאחר מכן את המבוא ורק לבסוף את פרק התקציר. אילו תכתבו את הפרקים בסדר הפוך, תמצאו את עצמכם משנים את פרק התקציר ופרק המבוא שבתות לבקרים.

אילו אלמנטים צריכים להופיע בפרק המבוא בכתיבת עבודות סמינריון?

חלק ראשון – תחילה, יש לכתוב הסבר קצר שיתאר את התופעה אותה אתם מעוניינים לבחון, להציג בקצרה לקורא את המשתנים המרכזיים במחקר (הבלתי תלויים והתלויים) ואת הקשר המוצע בספרות בין המשתנים.

חלק שני – לאחר שהצגתם תמונה כללית לגבי משתני המחקר והקשר המוצע ביניהם בספרות, פרטו מהו "החור" או "הפער" אשר קיים בספרות אותו המחקר שלכם מבקש להשלים. למשל – " עד כה מחקרים בחנו את הקשר בין רמת מסוגלות לבין רווחה נפשית , עם זאת, מחקרים שנערכו עד כה התמקדו באוכלוסייה הכללית ולא בחנו האם קשר זה בא לידי ביטוי גם בקרב בני מיעוטים. מטרת המחקר הנוכחי להשלים חלל זה בספרות ולבחון…"

חלק שלישי – פרטו לקורא את שאלת המחקר\מטרת המחקר והשערותיו. בהמשך ישיר לדוגמה המופיעה לעיל תוכלו לכתוב – " מטרת המחקר הנוכחי לבחון האם קיים קשר בין רמת מסוגלות לבין רווחה נפשית בקרב בני קבוצות מיעוט? המחקר הנוכחי מעלה את ההשערה כי יימצא קשר חיובי בין רמת מסוגלות לתחושת רווחה נפשית בקרב בני מיעוטים, עם כי קשר זה יימצא חלש יותר בהשוואה לקבוצת הרוב בחברה".

חלק רביעי – לאחר שהצגתם לקורא את התופעה הנחקרת, מטרת המחקר והשערותיו, הציגו לקורא מפת דרכים של עבודת המחקר. מפת הדרכים תכין את הקורא לתוכן שיוצג בהמשך המחקר. למשל – "בשלב ראשון נציג את ממצאי הספרות בהתייחס לקשר בין רמת מסוגלות ותחושת רווחה כללית. בהמשך, נציג סקירה כללית לגבי בני מיעוטים, המאפיינים המייחדים קבוצה זו בחברה ואשר מבדלים אותה מקבוצת הרוב. לאחר מיכן, ננסה להבין מדוע הקשר בין תחושת מסוגלות לבין תחושת רווחה צפוי להימצא חלש יותר בקרב בני מיעוטים בהשוואה לבני קבוצת הרוב בחברה. לבסוף, נציג את השערות המחקר, מערך המחקר, הדרך בה אספנו את נתוני המחקר ואת הממצאים".

חלק חמישי – בשלב זה עליכם להציג את האופן בו בחנתם את השערות המחקר וסיכום קצר של הממצאים. למשל – " על מנת לבחון את השערות המחקר דגמנו 150 משתתפים בני מיעוטים ו150 משתתפים המשתייכים לקבוצת הרוב בישראל. כל המשתתפים נדגמו מהעיר תל אביב, חיפה וירושלים באמצעות דגימת נוחות. תוך שימוש בשיטת רגרסיה מרובה השווינו בין עוצמת הקשר בין תחושת מסוגלות ותחושת רווחה בקרב בני מיעוטים וקבוצת הרוב בחברה. בקצרה, ממצאי המחקר חושפים קשר חיובי מובהק בין תחושת מסוגלות ותחושת רווחה, הן בקרב בני מיעוטים והן בקרב קבוצת הרוב. בקו אחד עם השערת המחקר הנוכחי, נמצא כי הקשר בין תחושת מסוגלות ותחושת רווחה חזק יותר בקרב קבוצת הרוב בהשוואה לבני מיעוטים".

* התוכן המופיע להלן מוגן בחוק זכויות יוצרים, העתקת תוכן זה, או חלקים ממנו, ללא רשות מנהל האתר אסורה בהחלט.